کاشی و سرامیک

انواع کاشی و سرامیک | لعاب کاشی و سرامیک | آرشا سرام

لعاب کاشی و سرامیک

معرفی انواع کاشی و سرامیک به مواد معدنی و سیلیسی که پوششی شیشه‌ای را بر سطح کاشی و سرامیک ایجاد می‌کنند لعاب کاشی و سرامیک می گویند. لعاب به منظور ایجاد ویژگی‌هایی مانند: زیبایی، نفوذ‌ناپذیری در برابر رطوبت و غیره، در سطح بدنه‌های سرامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد .لعاب کاشی و سرامیک دارای این ویژگی‌ها هستند:لعاب‌ها در مقابل مواد شیمیایی باPH  اسیدی و قلیایی مقاوم هستند. وجود لعاب، مقاومت …

بیشتر بخوانید »