پروژه های شهر تهران آرشا سرام

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

مسکونی -آشپزخانه

طراح: حانیه نیک بخت

محل پروژه تهران-یوسف آباد
زمان سال 99
متراژ 10 متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

مسکونی دوبکس

طراح حانیه نیک بخت
محل پروژه تهران-سعادت آباد-باغ بهشت
زمان: سال 99
متراژ: 200 متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

آشپزخانه سعادت آباد

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه تهران- سعادت آباد -برج ماهان
زمان سال 97
متراژ 10متر مربع

پروژه های شهرستان آرشا سرام

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

آشپزخانه مسکونی سنایی

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-خیابان سنایی
زمان سال 99
متراژ 12متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی آشپزخانه
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی سرویس بهداشتی
طراحی منزل مسکونی
طراحی آشپزخانه

مجتمع مسکونی معراج 1

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد- خیابان عشرت آباد
واحد اول
زمان مرداد ماه سال 96
متراژ 130متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

بازسازی آشپزخانه رضا شهر

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-رضاشهر
زمان سال 97
متراژ ۱۱ متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی اتاق خیاطی
طراحی اتاق خیاطی
طراحی اتاق خیاطی
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

دوبلکس نخریسی طبقه1

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-خیابان نخریسی-طبقه اول
زمان سال 96
متراژ 12.3 متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی منزل مسکونی
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی منزل مسکونی
طراحی اتاق خواب
طراحی آشپزخانه

آپارتمان حافظ

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-خیابان حافظ
زمان خرداد ماه سال95
متراژ 206 متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

مسکونی آشپزخانه صیاد

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-خیابان صیاد شیرازی
زمان سال 95
متراژ 10متر مربع

طراحی منزل مسکونی
طراحی اتاق کودک
طراحی اتاق خواب
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی اتاق کودک
طراحی آشپزخانه
طراحی اتاق کودک
طراحی اتاق خواب
طراحی منزل مسکونی

دوبلکس مسکونی عدالت

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-خیابان عدالت
زمان اردیبهشت ماه سال 93
متراژ 300 متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

آشپزخانه مسکونی بوشهر1

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه بوشهر-خیابان مدرس
زمان سال 99
متراژ 11متر مربع

طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی آشپزخانه
طراحی اتاق خواب
طراحی اتاق خواب
طراحی سرویس بهداشتی
طراحی سرویس بهداشتی
طراحی منزل مسکونی

مجتمع مسکونی معراج 2

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد- خیابان عشرت آباد
واحد دوم
زمان مرداد ماه سال 96
متراژ 125متر مربع

طراحی طلا فروشی
طراحی طلا فروشی
طراحی طلا فروشی
طراحی طلا فروشی
طراحی طلا فروشی
طراحی طلا فروشی
طراحی طلا فروشی

جواهر فروشی قصر طلا

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-طبرسی-خ میثم شمالی
زمان تیر ماه سال 96
متراژ 21متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

دوبلکس نخریسی طبقه 2

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-خیابان نخریسی-طبقه دوم
زمان سال 96
متراژ 12.3 متر مربع -دو طبقه

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی منزل مسکونی
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

مسکونی آپارتمان ارغوان

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد- پیروزی2/1
زمان دی ماه 95
متراژ 203 متر مربع

طراحی دفتر کار
طراحی دفتر کار
طراحی دفتر کار
طراحی دفتر کار
طراحی دفتر کار
پژوهشکده بوعلی/بخش ادارای

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-میدان فردوسی- م بوعلی
زمان دی ماه سال 94
متراژ 80 متر مربع

طراحی دفتر کار
طراحی فروشگاه لباس
طراحی فروشگاه لباس
طراحی فروشگاه لباس
طراحی فروشگاه لباس
طراحی فروشگاه لباس
طراحی دفتر کار
طراحی دفتر کار

دفتر کار طراحی لباس کیان

طراح حانیه نیک بخت
ادرس پروژه: مشهد- خیابان هاشمیه
زمان : مرداد ماه سال 93
متراژ: 210 متر مربع

طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

آشپزخانه مسکونی بوشهر2

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه بوشهر
زمان سال 99
متراژ 16متر مربع

طراحی منزل مسکونی
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی

مجتمع مسکونی معراج 3

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد- خیابان عشرت آباد
واحد سوم
زمان مرداد ماه سال 96
متراژ 150متر مربع

طراحی اتاق خواب
طراحی منزل مسکونی
طراحی اتاق خواب
طراحی اتاق خواب

هتل بهجت

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-خیابان بهجت
زمان سال95
متراژ 200متر مربع

طراحی رستوران
طراحی رستوران
طراحی رستوران
طراحی رستوران
طراحی رستوران
طراحی رستوران

رستوران ساوا

طراح حانیه نیک بخت
محل پروژه در مشهد-هاشمیه
زمان: شهریور سال 95
متراژ: ۸۳ متر مربع

طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی آشپزخانه
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی
طراحی منزل مسکونی

ویلایی شاندیز

طراح: حانیه نیک بخت
محل پروژه مشهد-خیابان عدالت
زمان اسفند ماه سال95
متراژ 630متر مربع

طراحی حسینیه
طراحی حسینیه
طراحی حسینیه
طراحی حسینیه
طراحی حسینیه

حسینیه غریب مدینه

طراح حانیه نیک بخت
آدرس پروژه: مشهد- بلوار بهجت
زمان: آبان ماه سال 94
متراژ: 476 متر مربع

فهرست
× سوالی دارید؟