کاشی دیوار و کف آرشا سرام

مهمترین و اصلی ترین نوع دیوارپوش برای سرویس بهداشتی کاشی دیوار و کف می باشد. این متریال به دلیل ضدآب بودن می تواند رطوبت موجود در آن فضا را تحمل کند،بدون آنکه آسیبی به آن وارد شود.
کاشی دیوار و کف در ابعاد، رنگ و طرح های مختلف وجود دارند و تنوع بیشتری را پیش روی شما قرار می دهند.
در زیر با انواع مدل های کاشی خارجی دیوار و کف آرشا سرام آشنا خواهید شد.

کاشی طرح اسپانیایی صورتی
کاشی طرح اسپانیایی صورتی
کاشی طرح اسپانیایی صورتی

اسپانیایی صورتی

ابعاد کاشی روشن اسپانیای صورتی: 60*25
ابعاد کاشی تیره اسپانیای صورتی: 60*25
ابعاد نوار اسپانیای صورتی: 60*7
ابعاد گل اسپانیای صورتی: 60*25
ابعاد کف اسپانیای صورتی: 30*30

کاشی طرح اسپانیایی قرمز
کاشی طرح اسپانیایی قرمز
کاشی طرح اسپانیایی قرمز

اسپانیایی قرمز

ابعاد کاشی روشن اسپانیای قرمز: 60*25
ابعاد کاشی تیره اسپانیای قرمز: 60*25
ابعاد نوار اسپانیای قرمز: 30*4
ابعاد گل اسپانیای قرمز: 60*25
ابعاد کف اسپانیای قرمز: 30*30

کاشی طرح اسپانیایی نارنجی
کاشی طرح اسپانیایی نارنجی
کاشی طرح اسپانیایی نارنجی

اسپانیای نارنجی

ابعاد کاشی روشن اسپانیای نارنجی: 60*25
ابعاد کاشی تیره اسپانیای نارنجی: 60*25
ابعاد نوار اسپانیای نارنجی: 30*4
ابعاد گل اسپانیای نارنجی: 60*25
ابعاد کف اسپانیای نارنجی: 30*30

کاشی طرح اسپانیایی خاکستری
کاشی طرح اسپانیایی خاکستری
کاشی طرح اسپانیایی خاکستری

اسپانیای خاکستری

ابعادکاشی روشن اسپانیای خاکستری:60*25
ابعاد کاشی تیره اسپانیای خاکستری: 60*25
ابعاد نوار اسپانیای خاکستری: 60*4
ابعاد گل اسپانیای خاکستری: 60*25
ابعاد کف اسپانیای خاکستری: 30*30

کاشی طرح چوب
کاشی طرح چوب

چوب

ابعاد کاشی روشن چوب: 45*30
ابعاد کاشی تیره چوب: 45*30
ابعاد نوار باریک چوب: 30*3
ابعاد نوار پهن چوب: 30*7
ابعاد کف چوب: 30*30

کاشی طرح زنبق
کاشی طرح زنبق
کاشی طرح زنبق

زنبق

ابعاد کاشی روشن زنبق : 45*30
ابعاد کاشی تیره زنبق: 45*30
ابعاد نوار زنبق: 45*5
ابعاد گل زنبق: 45*30
ابعاد کف زنبق: 30*30

سایر محصولات آرشا سرام

فهرست